Psykoterapi – De sex grundläggande kompetenserna

Share this

Författare: Leif Havnesköld, Birgitta Elmquist

Denna bok handlar om psykoterapi. Den skiljer sig dock från många andra metodböcker i ämnet genom att den inte utgår från en specifik inriktning, metod eller skolbildning. I stället beskrivs sex empiriskt grundade kärnkompetenser som, oavsett inriktning, är gemensamma för det goda kliniska arbetet. Boken presenterar dessa kärnkompetenser och hur de kan utvecklas under hela den psykoterapeutiska karriären. De handlar om:• att kunna tillämpa en teoretiskt övergripande, sammanhållen förklaringsmodell för personlighetsutveckling • och psykopatologi• att kunna skapa och bevara en god terapeutisk relation• att ha en modell för klinisk bedömning och konceptualisering • att genomföra själva behandlingen och att använda strategier och interventioner• att kunna avsluta och evaluera behandlingen• att vara medveten om intersektionalitet samt kulturella och etiska aspekters påverkan i psykoterapi.Psykoterapi – de sex grundläggande kompetenserna riktar sig till blivande psykoterapeuter under olika faser av sin utbildning i psykoterapi, blivande psykologer samt till kliniskt verksamma psykologer och psykoterapeuter. Den kan också fungera som stöd och inspiration för lärare och handledare i psykoterapi.

 

Website ManagerPsykoterapi – De sex grundläggande kompetenserna