Affectfocused Psychotherapy: Introduktion to APT in Malaga Spain – For Scandinavian psychotherapists since the spoken language is Swedish.

Share this

When

Monday October 8th, 2018 - Friday October 12th, 2018    
0900 - 1800

Where

Salles Hotels Centro
Mármoles, 6 29007, Malaga

Event Type

Loading Map....

Affektfokuserad korttidspsykoterapi Introduktionskurs

Malaga, Spanien
8 -12 oktober 2018

Affektfokuserad korttidspsykoterapi är behandlingsmetoder utvecklade ur en psykodynamisk tradition. Dessa behandlingsmetoder beskrivs ofta under paraplybegreppet EDT (Experiential Dynamic Therapies) och har visat effektivitet i behandlingen av psykiatriska patienter (Lilliengren m.fl 2015). Psykoterapiformerna inom EDT baseras på, förutom modern psyko-dynamisk terapi, forskning och teorier om affekter och anknytning samt behandlingsprinciper från kognitiv beteendeterapi. Olika förhållningssätt inom EDT har olika betoningar i sin teori och praktik. Kursen arrangeras för fjärde året i rad inom ramen för Affektfokus.

Målgrupp: Utbildningen vänder sig till kliniskt verksamma psykoterapeuter med minst basutbildning i psykoterapi. Psykoterapeuter från olika teoriinriktningar i sin basutbildning är välkomna.

Kursens omfattning och uppläggning: Kursen omfattar 4 heldagar. De två första dagarna måndag/tisdag och de två sista torsdag/fredag, har arbetspass på förmiddag och eftermiddag med en längre lunchpaus. Onsdagen är ledig för egna aktiviteter.
Sista seminariedagen erbjuds deltagarna möjlighet till konsultation i storgrupp på egen klinisk verksamhet.

Kursens innehåll: För att illustrera tillämpningen av affektfokuserad korttidsterapi används Leigh McCulloughs manual för affektfobiterapi, APT, som kombinerar psykodynamisk terapi och kognitiv beteendeterapi och som betraktas som en utpräglad integrativ metod. Som komplement till manualen och för att speciellt arbeta med självmedkänsla, används riktlinjerna från Paul Gilberts ”Compassion Focused Therapy” CFT.

 • Historik och bakgrund till det affektfokuserade arbetssättet.
 • Affekternas roll i ett idéhistoriskt och psykobiologiskt perspektiv.
 • Affektfobi modellen – teori och praktik.
 • Självmedkänsla i psykoterapi
 • Applicering av APT på det egna kliniska arbetet.
 • Orientering i besläktade evidensbaserade metoder
 • Översikt av aktuell psykoterapiforskning inom området
 • Målmedveten träning på modellens grundläggande förhållningssätt.
 • Egen upplevelseträning

Undervisningsformer: Teori och klinisk praktik illustreras med videoinspelade autentiska klientsessioner. Praktiska färdighetsövningar och upplevelseträning, liksom gruppdiskussioner i mindre grupp, förekommer kontinuerligt under kursen. Jag använder principer från ”målmedveten övning” (Rousmaniere 2017) vilket skapar möjlighet till träning utifrån varje enskild terapeuts nivå.

Kursledare: Birgitta Elmquist, Socionom, Leg psykoterapeut, handledar- och lärarutbildad. Internationellt certifierad lärare och handledare i APT enligt IEDTA (International Experiential Dynamic Therapy Association) Jag har undervisat och handlett i affektfokuserad psykoterapi, på flera psykologprogram och psykoterapeututbildningar, sedan början av 2000-talet. Min kompetens i APT har utvecklats i nära samarbete med främst Leigh McCullough och Kristin Osborn. Paul Gilbert, som utvecklat CFT, har inspirerat mig då det gäller att arbeta med självmedkänsla och skam. Samtidigt har jag haft förmånen att träffa flera andra företrädare för närliggande modeller, vilken sammantaget har bidragit till mitt integrerade förhållningssätt.

Lärandemål: Efter avslutad kurs skall kursdeltagaren kunna:

 • Göra kliniska bedömningar och tillämpa affektfokuserade metoder, i egen psykologisk behandling med förhållningssättet från APT som bas.
 • Tillämpa grundläggande förhållningssätt i CFT.
 • Vara förtrogen med orienterande kunskaper i närbesläktade modeller av upplevelsebaserad psykoterapi.
 • Vara förtrogen med aktuell psykoterapiforskning inom affektfokuserad psykoterapi.

Utvärdering: Kursen kommer att utvärderas muntligen fortlöpande och skriftligt vid avslutningen.

Kurskrav: För kursintyg krävs obligatorisk närvaro och aktivt deltagande.

Kurslitteratur
Bergsten, K. (red.)(2015) Affektfokuserad psykodynamisk terapi, Stockholm: Natur & Kultur.
OBS, ingår ej i kurskostnaden.
Gilbert, P. (2009) Introducing compassion-focused therapy. Advances in psychiatric treatment vol 15 (utskickas)
Julien,D, & O´Connor, K.P (2016) Recasting Psychodynamics into a Behavioral Framework: A Rewiew of the Theory of Psychopathology, Treatment Efficacy and Process of Change of the Affect Phobia Model. J. Contemp. Psychotherapy (utskickas)
Lilliengren,P., Johansson, R., Lindqvist, K., Mechler, J., & Andersson, G ( 2015 )Efficacy of Experiential Dynamic Therapy for Psychiatric Conditions: a Meta-Analysis of Randomize
Controlled Trials. Psychotherapy. Advance online publication. (utskickas)
McCullough, L. Kuhn, N. Andrews, S. Kaplan, A. Wolf, J & Hurley, C.L. (2003) Treating Affect Phobia. A Manual for Short-term Dynamic Psychotherapy. New York: The Guilford Press.
OBS, Ingår ej i kurskostnaden
McCullough.L.,Thornes, K. (2007)Self Compassion: an important key to emotional wellbeing. AD HOC Bulletin of short-term dynamic psychotherapy – practice and theory. Vol 11:1 (utskickas)

Praktisk information

Plats: Salles Hotels Malaga Centro, centralt i Malaga nära den gamla stadskärnan.

Kursavgift: 7800:- Obs ingen moms eftersom kursen sker utomlands. I avgiften ingår en välkomstsamling med cava (söndag kväll), gemensam tapasmiddag på måndag kväll, samt fika på förmiddagen under kursdagarna. Observera att kostnaden för flyg och hotell går utanför kurskostnaden.

Information: Kursen ges inom ramen för Affektfokus och administreras av Birgitta Elmquist AB (Org nr 556822-4850. Momsreg nr SE 556822485001. Godkänd för F-skatt)

Anmälan: Anmälan sker via mail till birgitta@elmquistmail.se och är då bindande. Ange: namn, adress, telefon, arbetsplats, yrkesutbildning, tidigare erfarenhet av affektfokuserad terapi samt fakturaadress. Avanmälan mot läkarintyg.

Ansökan: senast 15 juni. Antalen kursplatser är begränsat och kursplatser erhålls i turordning efter anmälningsdatum.
Vi förbehåller oss rätten att inställa kursen om antalet deltagare ej blir tillräckligt stort.

Hotellrum i Malaga bokar du själv.
Vi har preliminär bokat ett antal rum under konferensdagarna till reducerat pris på konferenshotellet. Kontakta jrecmc@salleshotels.com Adressera till Patricia Moreno, Head of reception. Det går också bra att ringa +34 952 07 0216 och be att få tala med Patricia i receptionen.
Eftersom oktober är högsäsong, rekommenderas att du bokar rum så fort som möjligt.
Förutom konferenshotellet finns många hotell i olika prislägen i närområdet.
Betalning av rummet bör dock lämpligen ske efter information om erhållen kursplats då affektfokus ej ansvarar för återbetalning av rumsavgift.

Flygresa till Malaga bokar du själv
Flyg går direkt från Stockholm och flera andra städer, dagligen, med olika flygbolag. Om flygbiljetten ej är om- eller avbokningsbar, rekommenderas att avvakta med att beställa flyg tills besked om deltagande i kursen erhållits, då affektfokus ej ansvarar för återbetalning av flygbiljetter.

Välkommen med din anmälan!

 

 

 

 

Contact:
Birgitta Elmquist AB
Ignatigränd 5, S-1127 Stockholm, Sweden
birgitta@elmquistmail.se

Website ManagerAffectfocused Psychotherapy: Introduktion to APT in Malaga Spain – For Scandinavian psychotherapists since the spoken language is Swedish.